KISBÉRI PLÉBÁNIA

„A lelkekért való munka, a lelkek iránt való szeretet és lángolás, az a vágy, hogy mindenkinek mindene legyen,
teszi a papi életet széppé és minden áldozatra képessé.”

Boldog Apor Vimos Vértanú Püspök

Mindenszentek Ünnepe

2023. november 1-jén, Mindenszentek parancsolt főünnepén Dr. Székely János szombathelyi megyéspüspök mutatott be ünnepi Szentmisét, melynek keretében megáldotta Boldog Batthyány-Strattmann László képét. Prédikációban püspök úr szívhez szólóan idézte fel Boldog Batthyány-Strattmann László életének fontosabb eseményeit. Az ünnepi Szentmisét követően a kisbéri kórházkápolnában elhelyezésre került Boldog Batthyány-Strattmann László képe és ereklyéje.

A szegények orvosának közbenjárását kérjük a magyar családokért, testi és lelki gyógyulásra vágyókért és mindazokért, akik a kisbéri kórházban szolgálnak, ill. gyógyulásra vágynak.

Ima Dr. Batthyány-Strattmann László szentté avatásáért

Urunk Istenünk, Te irántunk való szeretetből példaképeket és segítséget ajándékozol nekünk szentjeidben. Bizalommal kérünk, hogy szentként tisztelhessük László szolgádat Egyházadban!

Ő mindenek fölött szeretett Téged, a képmásodra teremtett embereknek pedig teljes szívéből szolgált: betegeket gyógyított, vakok szeme világát visszaadta, szegények támasza volt. Hallgasd meg kéréseinket, amelyeket közbenjárásával eléd terjesztünk. Főleg pedig engedd, hogy mindig közelebbről követhessük példáját családi életünkben és munkánkban a te nagyobb dicsőségedre és embertestvéreink javára.

Hadd lehessünk mi is, mint ő, Krisztus szeretetének tanúi szóval és tettel az emberek között. Ezt kérjük Tőled a Szűzanya és Szent József pártfogásával, a mi Urunk Jézus Krisztus által.

Ámen.

Isten, hazánkért térdelünk elődbe, – rút bűneinket jóságoddal född be, – szent magyaroknak tiszta lelkét nézzed, – érdemét idézzed!

  1. István királynak szíve gazdagságát, – Szent Imre herceg kemény tisztaságát, – László királynak vitéz lovagságát, – ó, ha csak ezt látnád!
  2. Szent Erzsébetből hős szeretet árad, – Margit imái vezekelve szállnak, – minket hiába, Uram, ne sirasson, – Áldott Boldogasszony!
  3. Kassai szentek, Vilmos püspök vére, – álljon előtted Boldog László képe, – Károly királynak Krisztus követése – vezessen az égbe.
  4. Orvosa szemnek: herceg Batthyány László, – támaszt kaptál a hittől és családtól, – gyógyítás mellett ápoltad a lelket, – imádságban tetted.
  1. Mindszenty prímás hősi helytállását, – Szent Egyházunkért bátor hitvallását, – fogadd népünkért töviskoronáját, – számkivetett sorsát.
  2. Ránk, bűnösökre, minden verés ránk fér, – de könyörögnek ők tépett hazánkért. – Hadd legyünk mink is tiszták, hősök, szentek, – Hazánkat így mentsd meg!

A fotókat az alábbi oldalon tekinthetik meg: https://kisberiplebania.hu/galeria/