KISBÉRI PLÉBÁNIA

„A lelkekért való munka, a lelkek iránt való szeretet és lángolás, az a vágy, hogy mindenkinek mindene legyen,
teszi a papi életet széppé és minden áldozatra képessé.”

Boldog Apor Vimos Vértanú Püspök

Zarándoklatok MINDSZENTY JÓZSEF BÍBOROS NYOMÁBAN

Szeptember 30-án és október 14-én Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország utolsó hercegprímásának életével ismerkedtünk két zarándokúton. Az első alkalommal Csehimindszentre szülőfalujába látogattunk el. A helyi templomban László atya által celebrált szentmisén vettünk rész. A szentmise után a helyi polgármester közvetlen szavakkal mutatta be a falu nagy szülöttét, akinek ő is családjához tarozik. Itt beszélt az egykori szülőházról, melyben jelenleg múzeum működik. Ide is ellátogattunk. Ezután elindultunk Zalaegerszegre ahol 1919-től 1944-ig teljesített szolgálatot a zalaegerszegi Mária-Magdolna templomban és plébánián. A plébániatemplom megtekintése után egy kis ebédidőt tartottunk. Következő célunk a Mindszentyneum. Itt Mindszenty József teljes életútját ismerhettük meg idegenvezetéssel. Jó szívvel ajánljuk mindenkinek, tartalmas, jól felépített, érdekes kiállítás. Második zarándok utunk Budapestre vitt. A Kútvölgyi Engesztelő Kápolnában kezdtük a napot szentmisével. Már az autóbuszon megismerkedhettünk a Kápolna történetével. Regőczi Istvánról, mint a kápolna kibővítőjéről és lelkiségének felvirágoztatójáról is megemlékeztünk. Megnéztünk a Mindszenty emlékszobát, továbbá az emlékére készített és a bíboros hamvainak hazahozatala alkalmából megáldott keresztutat. Következő állomásunk a Conti utcai börtön. Itt raboskodott a bíboros 1948. december és 1955. között. Emlékiratai alapján sikerült rekonstruálni, melyik cellában tarthatták fogva. Többször is költöztették, de az egyik cella teljes bizonyossággal beazonosítható. Megrázó emlékek. Ebédutáni programunk a Szent István Bazilika kincstárának megtekintése. Itt szintén Mindszenty bíborossal kapcsolatos tárgyakat láttunk. Akinek kedve és ereje úgy tartotta a bazilika kupolájába is feljuthatott. Hazafelé indulva a Máriaremetei zarándokhelyet is meglátogattuk megemlékezve a bíboros által ide vezetett nagy létszámú zarándoklatról. Köszönet a zarándoklat szervezőjének Hernády Attilának, illetve Magyaros László, Fuchs Tibor és Héray András FSO atyáknak a lelkiekben is építő két napért. A fotókat rédei zarándok társunk Sarus Rózsika készítette.

A fotókat az alábbi oldalon tekinthetik meg: https://kisberiplebania.hu/galeria/