KISBÉRI PLÉBÁNIA

„A lelkekért való munka, a lelkek iránt való szeretet és lángolás, az a vágy, hogy mindenkinek mindene legyen,
teszi a papi életet széppé és minden áldozatra képessé.”

Boldog Apor Vimos Vértanú Püspök

Újmisés áldás a Nagyboldogasszony Római Katolikus Templomban, Kisbéren

Augusztus 15-én templomunk búcsú ünnepén vendégünk volt és szentmise főcelebránsa Héray Márton FSO újmisés atya. Megosztotta velünk hivatáskeresésének történetét, jelmondat választásának miértjét. Szent Pál: „Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív fel nem fogta, amit Isten azoknak készített akik őt szeretik.” Ebben a mondatban találta meg annak a kifejezését, hogy milyen nagyszerű az Isten terve mindannyiunkkal. Persze ez nem azt jelenti, hogy szemünkkel ne láttunk volna sok szépet az életünkben, nem jelenti azt sem, hogy a fülünkkel ne hallottunk volna nagy dolgokat, de valahogyan érezzük azt, hogy bármennyit látunk vagy hallunk, vagy amit a szívünkkel megérzünk, annál van még valami több és erre hív minket Isten, hogy ezt megtaláljuk az életünkben. Egy papnak többféle dologgal kell foglalkoznia, a hívek lelki dolgaitól a templomok felújításáig, de az nem szabad elfelejteni, elsősorban arra kapott meghívást, hogy Jézus Krisztushoz váljon hasonlóvá. Tekintetünket emeljük az égre, hogy ebből merítve tudjunk a földiekre is tekinteni. Márton Atya kiemelte az ünnep fontosságát. Szűz Mária tökéletesen igent tudott mondani Isten megváltó terveire és abban közreműködött. Amikor Szűz Máriára tekintünk, akkor egyben ezt az Isteni jelenlétet is ünnepeljük, hogy az Ő méhében öltött testet az Isteni ige, közöttünk járt és értünk adta önmagát a kereszten. Márton atya szentbeszédét a következő szavakkal zárt: Ez a mi jövőnk kedves testvérek és erre hív meg a mai ünnep, hogy tekintsünk fel Szűz Máriára, az ő közbenjárását kérjük magunknak, családunknak, barátainknak, hazánknak és vele együtt tekintsünk a jövőbe is. Kérjük az ő anyai hozzájárulását, hogy kísérjen minket papi hivatásunkban, keresztény életünkben, hogy ő mutassa meg nekünk az utat, vezessen minket nap mint nap az ő Szent Fiához, Jézus Krisztushoz. A szentmisén koncelebrált Fuchs Tibor bakonyszombathelyi plébános és Solymos András Veszprémi Egyházmegye újmisés papja. Az ünnepi szentmise zárásaként Héray Márton újmisés áldásban részesítette a jelenlévőket.

További képek a galériában: https://kisberiplebania.hu/galeria/