KISBÉRI PLÉBÁNIA

„A lelkekért való munka, a lelkek iránt való szeretet és lángolás, az a vágy, hogy mindenkinek mindene legyen,
teszi a papi életet széppé és minden áldozatra képessé.”

Boldog Apor Vimos Vértanú Püspök

VÁLTOZÁSOK A SZENTMISE RENDJÉBEN

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2022. évi, téli rendes ülésén hozott döntése alapján Magyarország valamennyi egyházmegyéjében 2023 Pünkösdtől vezetik be hivatalosan az új Római Misekönyvet.

Az új Római Misekönyv kiadása több okból is szükségessé vált. Az elmúlt három évtizedben többeket boldoggá illetve szentté avattak, így bővült a kiadás. Ráadásul a Kárpát-medencében élő magyarság körében ünnepelt szentekhez, boldogokhoz kapcsolódó szövegek is a kiadványba kerültek.

Az eredeti latin kiadáshoz igazodik a Misekönyv magyar szövege. A bűnbánati részben követi a latin eredetit, így „Kérem ezért a boldogságos mindenkor Szűz Máriát”részre módosul az imádság.

A miséző pap felhívása három helyen változik. Az Eucharisztia liturgiájában: „Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atyaisten előtt.” A felajánlás szövegében elhangzik, hogy „imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen…”. Itt azonban a latinban „meum ac vestrum sacrificium” áll, azaz „imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a ti áldozatotok”… ezt a legtöbb nyelv összevonta: „áldozatunk”. Tartalmilag ezzel nincs is baj, viszont a pap a saját, személyes áldozatát is bemutatja: cselekszik önmagáért és cselekszik a népért. Egy hajóban evezünk, de egyazon cselekményben van egy papi síkja a szertartásnak, ahogy a pap megéli, és van a hívek lelki megélésének síkja is. A pap másként éli meg a misét, mint a hívek, és erre a középkor nagyon kényes volt, a formula is onnan származik. Apróságnak tűnik, de a spiritualitás kihívásait tekintve mégsem az.

A szentáldozás szertartása további két helyen módosul: a békefelhívásban a következőt mondja a pap: „Engesztelődjetek ki szívből egymással!”,

illetve: „Íme, az Isten Báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a Bárány lakomájára.”

Egyházközségeinkben tapasztalt, Eucharisztiával kapcsolatosan történt visszaélésék további elkerülése végett, megyéspüspökkel történt konzultációt követően az Istentiszteleti és Szentségi fegyelmi Kongregáció Redemptionis Sacramentum instrukció 92. pontja alapján, egyházközségeinkben megszűnik a kézbeáldozás lehetősége.