KISBÉRI PLÉBÁNIA

„A lelkekért való munka, a lelkek iránt való szeretet és lángolás, az a vágy, hogy mindenkinek mindene legyen,
teszi a papi életet széppé és minden áldozatra képessé.”

Boldog Apor Vimos Vértanú Püspök

Búzaszentelés a határban

Itt a tavasz, fák rügyeznek,
Áldd meg a mi vetésünket!
Búzánk-árpánk aratásra
hadd szökjön fel dúsan szárba.
A kisbéri határban László Atya vezetésével Ádám és Richárd papnövendékek közreműködésével könyörögtünk a jó termésért.
Ha velünk az Úr áldása,
nincs gondunk az aratásra,
százszoros lesz a termésünk.
Áldj meg, Uram, erre kérünk.