KISBÉRI PLÉBÁNIA

„A lelkekért való munka, a lelkek iránt való szeretet és lángolás, az a vágy, hogy mindenkinek mindene legyen,
teszi a papi életet széppé és minden áldozatra képessé.”

Boldog Apor Vimos Vértanú Püspök

VIRÁGVASÁRNAP

Virágvasárnap a húsvét előtti vasárnap neve, a nagyhét kezdete. Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe kereszthalála előtti vasárnapon.
Ennek emlékére szentelnek barkát a templomokban. Ez történt ma nálunk is. A hittanos gyerekek aktív közreműködésével emlékeztünk a jeruzsálemi bevonulásra. Pálmaágak és barkák között történt a barkák megszentelése és a bevonulás az oltárhoz.
A helyi énekkarosok a Pro Cantata kórus lélekemelő előadásában hallhattuk a Passiót, Krisztus kínszenvedésének és kereszthalálának történetét az utolsó vacsorától a sírba helyezésig.