Jelentkezés keresztségre

Kit lehet megkeresztelni? Azokat a személyeket, akik még nem nyerték el a keresztség szentségét, ami a Szentháromságos EgyIsten nevében lett kiszolgáltatva.  Lehetnek gyermekek és felnőttek egyaránt.

Gyermekek esetében, legalább az egyik szülőnek személyesen kell kérnie gyermeke számára a keresztség szentségét és biztosítania kell a katolikus vallásos nevelést. A keresztelés helye a szülők lakhelye szerinti plébánia. A pontos adatok felvétele és a szükséges engedélyek megszerzése alapján a plébánossal egyeztetett időpontban megkeresztelhető a gyermek.

Felnőttek esetében 1 év plébániai felkészítés (katekumenátus) után, lehet kiszolgáltani a keresztséget, az elsőáldozással és bérmálkozással együtt. Itt az egyén maga kéri a keresztséget és vállalja a felkészülést, valamint a vallásos életvitelt.

Ki lehet keresztszülő? 16. életévét betöltött megkeresztelt és megbérmált katolikus hívő, akit a szülők megkérnek. Nem katolikus keresztény (református, evangélikus) csakis egy katolikus keresztszülővel együtt és csak, mint a keresztség tanúja fogadható el. (CIC 873-874. can.).

Ki nem lehet keresztszülő? Aki nem katolikus, nincs megkeresztelve, nem volt bér-málkozó, nem él egyházi házasságban (együttélés, élettársi kapcsolat, elvált). Ők csak keresztelési tanúk lehetnek. A keresztelési tanúnak be kell töltenie a 18. életévét.

 

A keresztelés bejelentésének menete

Legalább az egyik szülő személyesen kéri gyermeke számára a keresztséget a lakhelye szerinti plébánián. Megbeszélik a keresztelés időpontját és a keresztelés szertartásának menetét. Ott egy adatlapot kap, amelyet otthon pontosan kitölt. Az anya és az apa aláírásukkal igazolják, és kijelentik, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek!

Ugyanígy a keresztszülők, vagy tanúk is (személyesen) kitöltik az adatlap hátoldalát. Ezt aláírva felkeresik az ő lakóhely szerinti plébániájukat, ahol a plébános (amennyiben nem áll fenn keresztszülőségi akadály) aláírásával igazolja és engedélyezi a keresztszülőséget. Természetesen amennyiben szükséges, rendezik az egyházközségi hozzájárulást.

Ha a keresztszülők nem egy településen laknak, akkor mindkét félnek fel kell keresnie a saját plébániáját, így értelemszerűen két pecsét és aláírás kell, hogy szerepeljen a keresztszülőséget igazoló adatlap alján!

Az aláírások megléte után legalább az egyik szülő ismét felkeresi a keresztelés helyének plébániáját, ott átadja a keresztelési adatlapot. Amennyiben szükséges rendezik az egyházközségi hozzájárulást.

 

Keresztelési időpontok:

Kisbér: vasárnaponként 12:45-től.

Ászár: vasárnapi szentmise után 12:30-tól.

Bakonysárkány: vasárnapi szentmise után 8:45-től.

Hánta: a szombat esti szentmise után 18:45-től.

Csép: szombatonként 16:10-től

 

 

  Keresztelési adatlap: Word, PDF

 

 

Kisbéri Római Katolikus Plébánia   Minden jog fenntartva.