Jelentkezés keresztségre

Kit lehet megkeresztelni? Azokat a személyeket, akik még nem nyerték el a keresztség szentségét, ami a Szentháromságos Egyisten nevében lett kiszolgáltatva.  Lehetnek gyermekek és felnőttek egyaránt.

Gyermekek esetében, legalább az egyik szülőnek személyesen kell kérnie gyermeke számára a keresztség szentségét és biztosítania kell a katolikus vallásos nevelést. Ha ez teljesen hiányzik, a keresztelést a részleges jog előírása szerint el kell halasztani (CIC 868. can.). A részleges jog itt a megyéspüspök rendelkezésére vonatkozik. Egyházmegyénkben ez azt jelenti, hogy el lehet halasztani a keresztséget, ha a gyermeknek vannak iskolás testvérei, akiket a szülők nem járatnak hittanra, nem voltak elsőáldozók, a családnak nem szívügye a vallás.

A keresztelés helye a szülők lakhelye szerinti plébánia. (lakcímkártyával igazolandó)

Ha a fent felsoroltak alapján a keresztelésnek nincs akadálya, akkor a gyermek 5 éves korig a pontos adatok felvétele és a szükséges engedélyek megszerzése alapján a plébánossal egyeztetett időpontban megkeresztelhető.

Amennyiben a gyermek már általános iskolás, akkor folyamatos hitoktatás mellett 3. osztályos korában, az elsőáldozás előtt lehet megkeresztelni. Aki pedig később kapcsolódik be a hittanulásba, annak megfelelő készületi idő után 8-os korában lehet kiszolgáltatni a keresztség szentségét, az elsőáldozással és a bérmálkozással együtt.

Felnőttek esetében 1 év plébániai felkészítés (katekumenátus) után, lehet kiszolgáltatni a keresztséget, az elsőáldozással és bérmálkozással együtt! Itt az egyén maga kéri a keresztséget és vállalja a felkészülést, valamint a vallásos életvitelt.

Ki lehet keresztszülő? 16. életévét betöltött megkeresztelt és megbérmált katolikus hívő, akit a szülők megkérnek. Nem katolikus keresztény (református, evangélikus) csakis egy katolikus keresztszülővel együtt és csak, mint a keresztség tanúja fogadható el. (CIC 873-874. can.).

Ki nem lehet keresztszülő? Aki nem katolikus, nincs megkeresztelve, nem volt bérmálkozó, nem él egyházi házasságban (együttélés, élettársi kapcsolat, elvált). Ők csak keresztelési tanúk lehetnek. A keresztelési tanúnak be kell töltenie a 18. életévét!

 

A keresztelés bejelentésének menete

Legalább az egyik szülő személyesen kéri gyermeke számára a keresztséget a lakhelye szerinti plébánián. Ott egy adatlapot kap, amelyet otthon pontosan kitölt. Az anya és az apa aláírásukkal igazolják, és büntetőjogi felelősségükben kijelentik, hogy az adatok a valóságnak megfelelnek!

Ugyanígy a keresztszülők, vagy tanúk is (személyesen) kitöltik az adatlap hátoldalát. Ezt aláírva felkeresik az ő lakóhely szerinti plébániájukat, ahol a plébános (amennyiben nem áll fenn keresztszülőségi akadály) aláírásával igazolja és engedélyezi a keresztszülőséget. Természetesen amennyiben szükséges, rendezik az egyházi hozzájárulást, a Plébániai Tanácsadó Testület határozata szerint az elmaradást!

Ha a keresztszülők nem egy településen laknak, akkor mindkét félnek fel kell keresnie a saját plébániáját, így értelemszerűen két pecsét és aláírás kell, hogy szerepeljen a keresztszülőséget igazoló adatlap alján!

Az aláírások megléte után legalább az egyik szülő ismét felkeresi a keresztelés helyének plébániáját, ott átadja a keresztelési adatlapot és csatolja mellé a keresztelendő gyermek eredeti polgári anyakönyvi kivonatát, amelyről a Plébánia fénymásolatot készít.

Amennyiben szükséges rendezik az egyházközségi hozzájárulást. Ennek rendezése után tűzik ki a keresztelés időpontját és megbeszélik a keresztelés szertartásának menetét.

 

Keresztelési időpontok:

Kisbér: vasárnaponként 12:45-től.

Ászár: vasárnapi szentmise után 12:30-tól.

Bakonysárkány: vasárnapi szentmise után 8:45-től.

Hánta: a szombat esti szentmise után.

Csép: szombatonként 16:10-től

 

 

  Keresztelési adatlap: Word, PDF

 

 

Kisbéri Római Katolikus Plébánia   Minden jog fenntartva.