A hitoktatás feltételei

 

Ki lehet elsőáldozó és bérmálkozó?

  1. A hittanóra nem szakkör! Tanítás terén az iskola szabályzatában meghatározott módon folyik az oktatás. Így gyermekem rendszeresen és tevékenyen vesz részt a hittanórákon. Nem késik el, pontosan érkezik. Magával hozza a kívánt segédeszközöket (könyv, füzet, stb.). Az óráról távol maradni, csak szülői igazolással lehet. Az igazolást legkésőbb a következő óra elején be kell mutatni. Az igazolásról a szülő gondoskodik és nem a hitoktatónak kell kérnie. Más esetben igazolatlan az óra.
  2. A hittanórára is vonatkozik a fegyelem. A tanuló magatartásával nem zavarhatja az órát, társait. Folyamatos negatív viselkedés esetén a szülő értesítést kap. Amennyiben többszöri figyelmeztetés után sem áll be pozitív változás, a gyermek eltanácsolható a csoportból.
  3. A hitoktatás lényeges feltétele a rendszeres szentmise látogatás. Ezért gyermekem minden vasárnap és kötelező ünnepnapon, katolikus szentmisén vesz részt. Kivételes ok a betegség, melyet az orvos vagy a szülő írásban igazol. Kirándulás, vásárlás, egyéb indokolatlan okok nem mentesítenek a vasárnapi szentmise látogatás alól. A gyermek köteles minden szentmisére magával hozni a misenaplót és a szertartás végén leadni a hitoktatónak, vagy a lelkipásztornak. A misenapló meglétéről, épségéről a szülő gondoskodik. Kérem, minden szentmise előtt hívják fel gyermekük figyelmét, vigye magával a misenaplót és lehetőség szerint az imakönyvet! Utazás esetén, más településen a szentmisén való részvételt a helybéli lelkipásztor igazolja aláírásával a naplóban, vagy egyéb igazolást kell kérni!
  4. A rendszeres szentmise mellett, fontos a rendszeres szentgyónás, szentáldozás! A hívő keresztények rendszeresen gyónnak és áldoznak. A hittanos gyermekek is, legalább évi négyszer gyónjanak meg, (tanév eleje, karácsony, húsvét, tanév vége).
  5. A hitoktatás továbbra is díjmentes, de kérem a Kedves Szülőket, legyenek szívesek rendezni az egyházközségi hozzájárulást, hiszen a tankönyvek, üzemanyag, segédeszközök mind pénzbe kerülnek. Ez pedig jelentős kiadás minden plébániának. Tekintsük lelkiismereti kötelezettségünknek az Egyház támogatását. Ennek összege egy évre egységesen 5.000 Ft. Az egyházközségi hozzájárulás személyenként értendő és nem családonként. Tanuló gyermekeink után nem kell fizetni. Ennek befizetése hivatali órákban történhet a kisbéri Plébánián.
  6. Amennyiben gyermekem nem megfelelő módon készül és vesz részt a hittanórákon, rendszeres magatartási problémák lépnek fel, a megfelelő figyelmeztetést követően eltanácsolható.

 

Jelentkezési lap hitoktatásra

 

 

Kisbéri Római Katolikus Plébánia   Minden jog fenntartva.