HIRDETÉSEK

Évközi idő

2020. július

 

6. Hétfő – Goretti Szent Mária szűz és vértanú emléknapja

 

7. Kedd – köznap

Kisbér: 17:30 – rózsafüzér, Szentgyónási lehetőség

            18:00 – Szentmise (csendes)

 

8. Szerda – köznap

Bakonysárkány: 17:45 – Szentgyónási lehetőség

                           18:00 – Szentmise és Szentségimádás

 

9. Csütörtök – Zhao Rong Szent Ágoston áldozópap és vértanútársai

Kisbér: 18:30 – rózsafüzér, Szentgyónási lehetőség

            19:00 – Szentmise, utána Szentségimádás

 

10. Péntek – köznap

Kisbér: 18:30 – rózsafüzér, Szentgyónási lehetőség

            19:00 – Szentmise

 

11. Szombat – Szent Benedek apát, Európa fővédőszentjének Ünnepe

Csép: 16:15 - előesti Szentmise

Hánta: 17:30 – rózsafüzér

           17:45-től Szentgyónási lehetőség

           18:00 – Szentmise

 

12. Vasárnap - Évközi 15. Vasárnap

Bakonysárkány: 8:00 – Szentmise, előtte rózsafüzér és Szentgyónási lehetőség 7:55-ig

                           9:00 – keresztelő (Veres Rebeka)

Kisbér: 10:00 – Szentmise, előtte Szentgyónási lehetőség 9:55-ig

Ászár: 11:30 – Szentmise, utána Szentgyónási lehetőség

________________________________________

 

• Az új Plébániai Tanácsadó Testület tagjaira a jelöltekből ma, a Szentmisét követően lehet szavazni.

 

• A kisbéri templom felújítása alatt keddenként délelőtt lesznek egyeztetések, ezért plébániai hivatali idő szerdán 9:00-11:00 és csütörtökön 14:00-17:00 között van. Egyéb fontos esetben bármikor elérhető vagyok.

 

• Az elmaradt bérmálás ősszel lesz megtartva. Szeptember 12-én, szombaton 15:00-kor Dr. Veres András győri megyéspüspök tart ünnepi Szentmisét Kisbéren, melynek keretében részesíti a bérmálás szentségében az arra készülő fiatalokat és felnőtteket. A felkészítő foglalkozások további időpontjait jelezni fogjuk az érintetteknek.

 

• 2020. szeptember 5-én, szombaton 10 órai kezdettel Veres András győri megyéspüspök hálaadó szentmisét mutat be a jubiláló házaspárok részvételével a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban. Szeretettel hívják és várják azokat a Győri Egyházmegye területén élő házaspárokat, akik római katolikus templomban történt házasságkötésük kerek évfordulóját ünneplik (5., 10., 15., 20., 25., 30., 35., 40., 45., 50., 55., 60., 65.). Jelentkezni augusztus 2-ig lehet a lakóhely szerint illetékes plébánosnál. (telefonon, e-mailen keresztül is)

 

• Kérjük, hogy a nyári hőség alatt se feledkezzünk meg az illő templomi öltözködésről: templomba nem illik bejönni fedetlen vállal.

 

• A Szentmisén való részvétel kötelezettsége vasárnap és parancsolt ünnepeken csak a betegre nem érvényes.

 

• Megyéspüspök úr 2020. június 23-án kelt körirata szerint:

 

• Templomaink továbbra is nyitva vannak napközben.

 

• Perselyezés a Szentmise végén, a templom kijáratánál történik a kihelyezett perselynél.

 

• Keresztelő, Szentgyónás, házasságkötés és Szentmise tartható.

 

• Békeköszöntés kézfogása továbbra is elmarad.

 

• Figyeljünk a testi és a lelki higiéniára is!

 

• Teljes búcsút (bűnbánat szentségében már föloldozást nyert bűnökért járó, ideigtartó büntetés elengedésre kerül) engedélyeznek a koronavírusban szenvedő betegeknek, valamint azoknak, akik gondozzák őket, és a világ minden hívőjének, akik imádkoznak értük. A teljes búcsú elnyeréséhez elegendő a koronavírusban szenvedő betegeknek, akik karanténban vannak, továbbá az egészségügyi dolgozók és a családtagok számára, akik ki vannak téve a fertőzés veszélyének, mert gondozzák a fertőzötteket, ha elimádkozzák a Hiszekegyet, a Miatyánkot és egy Mária-imát. A többi hívő választhat a további lehetőségek közül: a legszentebb Oltáriszentség elé járul, vagy szentségimádást végez, vagy legalább fél óráig olvassa a Szentírást, vagy elmondja a rózsafüzért, vagy elvégzi a keresztúti ájtatosságot, vagy elimádkozza az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, azt kérve Istentől, hogy vessen véget a járványnak, valamint hogy adjon enyhülést a betegeknek és örök üdvösséget azoknak, akiket magához hívott. A teljes búcsút elnyerhetik azok a betegek is, akiknek a halál pillanatában nincs lehetőségük megkapni a betegek szentségét. Ilyen esetben a feszület vagy a kereszt használatát javasolják.

 

• Tökéletes bánat felindítása: Rendkívüli helyzetben, amennyiben nincs gyónásra lehetőség, a súlyos bűnöktől a tökéletes bánat fölindítása is megszabadít.

 

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Imáinkkal kérjünk Teremtő Istenünkben bízva hitet, reményt és szeretetet, és kérjünk nagylelkűséget. Imádkozzunk a járvány megszűnéséért, abban munkálkodó szolgálatot teljesítő minden emberért és a betegek gyógyulásáért!

    Imádkozzunk, hogy ez a próbatétel hozzon minden ember, hívő és nemhívő számára őszinte megtérést, a segítő szeretetben és az egymás iránti felelősségben megerősödést. Az eddigieknél is jobban bízzunk a Győrben vérrel könnyezett Szűzanya pártfogásában és védelmező anyai szeretetében! Az irgalmas Isten mutassa meg rajtunk gyógyító hatalmát, mi pedig még inkább térjünk meg Hozzá!

 

Szűz Mária, betegek gyógyítója! Szent József! Szent Mihály főangyal! Szent István és Szent László király! Boldog Apor Vilmos püspök, Boldog Brenner János vértanúk! Boldog Batthyány-Strattman László! Szent Peregrin! Szent Sebestyén! Római Szent Franciska! Szent Rókus! Szent Rozália! Borromeo Szent Károly! Gonzága Szent Alajos! Szent György! Páduai Szent Antal! Szent Corona! Könyörögjetek érettünk!

„Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett

imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé!” (Fil 4,6)

 

 

 

 

 

 

 

Kisbéri Római Katolikus Plébánia   Minden jog fenntartva.