HIRDETÉSEK

Húsvéti idő

2021. május

 

 

17. HÉTFŐ – Boldog Scheffler János püspök és vértanú emléknapja

Bakonysárkány: 17:45 – Szentgyónási lehetőség, 18:00 – Szentmise, utána Szentségimádás

Kisbér: 18:00 - Lorettói litánia

 

18. KEDD – Szent I. János pápa és vértanú emléknapja

Kisbér: 7:25 – Rózsafüzér, Szentgyónási lehetőség

            8:00 – Szentmise, utána Lorettói litánia

 

19. SZERDA – köznap

Bakonysárkány: 18:00 – Szentmise, utána Szentségimádás

Kisbér: 18:00 - Lorettói litánia

 

20. CSÜTÖRTÖK – Sienai Szent Bernardin emléknapja

Kisbér: 17:25 – Rózsafüzér, Szentgyónási lehetőség

            18:00 – Szentmise, utána Szentségimádás

 

21. PÉNTEK – köznap

Kisbér: 17:25 – Rózsafüzér, Szentgyónási lehetőség

            18:00 – Szentmise, utána engesztelő imaóra

 

22. SZOMBAT – Casciai Szent Rita szerzetesnő emléknapja

Kisbér: 9:00 – bérmálási felkészítő

          11:00 – nászmise (Homoki Balázs és Németh Henrietta)

Csép: 16:15 - Szentmise

Hánta: 17:30 – Rózsafüzér 17:45 – Szentgyónási lehetőség, 18:00 – előesti Szentmise

Kisbér: 18:00 - Lorettói litánia

 

23. VASÁRNAP – PÜNKÖSDVASÁRNAP FŐÜNNEPE

Bakonysárkány: 7:30-tól Rózsafüzér és Szentgyónási lehetőség 7:55-ig, 8:00 – Szentmise

Kisbér: 9:25 – Rózsafüzér, 10:00 – Szentmise, előtte Szentgyónási lehetőség 9:55-ig

Ászár: 11:30 –Szentmise, utána Szentgyónási lehetőség

Kisbér: 17:30 - Lorettói litánia

________________________________________

 

• Kisbér: Köszönet mindazoknak, akik részt vettek a tegnapi templomtakarításban!

 

• Ma 15:00-kor imádkozunk a Szent János téren Nepomuki Szent János szobránál ünnepe alkalmával.

 

• MKPK legújabb rendelkezése szerint a vasárnapi Szentmisén való részvétel alól, csak a betegek és a karanténban lévők kapnak felmentést.

 

• Májusban, a Szűz Anya hónapjában litánia imádkozásával külön köszöntjük égi Édesanyánkat.

 

• Ászár: Köszönet mindazoknak, akik a plébániai munkákban bármilyen formában részt vettek, részt vesznek.

 

• Bérmálás 2021. május 29-én, szombaton 10:00-kor lesz a kisbéri templomban.

 

• Barsi Balázs atya Húsvéti idő vasárnapjain 18:30-kor Szentmisét mutat be a sümegi kegytemplomban, melyet követően tartja meg a szokásos konferenciabeszédeket. Megtekinthető: a www.ferencesalapitvany.hu honlapon.

 

• Szombaton 11 órakor Boldog Apor Vilmos vértanú püspök emlékére ünnepi szentmise lesz a győri  székesegyházban.

 

• Engesztelő imaórát tartunk minden pénteken az esti Szentmise után a kisbéri templomban. Engesztelő imáinkkal, felajánlásainkkal kérjük a mindenható Istentől a bűnösök megtérését, a gonosz erők visszaszorulását és ezáltal a járvány megszűnését. Csak böjttel, imával, bűnbánattal és hittel sikerülhet!

 

• Jézus ígérete szerint 15 és 16 óra között, az irgalmasság órájában kérésünkkel mindent elnyerünk magunk és mások számára. Jézus nem tagad meg semmit azoktól, akik szenvedéseire hivatkozva kérnek Tőle valamit. Tehát minden nap imádkozzuk ebben az időben az irgalmasság rózsafüzérét és egyéni imát, kérve a járvány megszűnését!

 

• Imádkozzunk a vírusjárvány áldozataiért, a betegek gyógyulásáért, az egészségügyben dolgozókért és a járvány mielőbbi megszűnéséért, az emberek szívbeli megtéréséért!

 

• Jézus Szíve és Irgalmas Jézus tisztelete templomainkban is legyen jelen elsősorban lelkileg. Illetve gondolkodjunk a Jézus Szíve szobrok méltó állapotba való tételén. Mindezek mellett legyen jelen a Szűz Mária Szívének tisztelete is, mely állandó megtérésre figyelmeztet.

 

• Továbbra is érvényben vannak a járványügyi előírások: A beteg, köhögő, tüsszögő ember a Szentmisén és közösségi alkalmakon ne vegyen részt. Kérik, hogy az áldoztatás a latin rítusban kézbe történjen, figyeljünk a méltóságára! Bejáratoknál legyen kézfertőtlenítő, melyet használjunk is! Tartsunk 1,5 méteres távolságot. Maszk használata kötelező. A Szentgyónáskor is használjunk maszkot. Perselyezés a Szentmise végén, a templom kijáratánál történik a kihelyezett perselynél. Figyeljünk a testi és a lelki higiéniára is!

 

• Teljes búcsút (bűnbánat szentségében már föloldozást nyert bűnökért járó, ideigtartó büntetés elengedésre kerül) engedélyeznek a koronavírusban szenvedő betegeknek, valamint azoknak, akik gondozzák őket, és a világ minden hívőjének, akik imádkoznak értük. A teljes búcsú elnyeréséhez elegendő a koronavírusban szenvedő betegeknek, akik karanténban vannak, továbbá az egészségügyi dolgozók és a családtagok számára, akik ki vannak téve a fertőzés veszélyének, mert gondozzák a fertőzötteket, ha elimádkozzák a Hiszekegyet, a Miatyánkot és egy Mária-imát. A többi hívő választhat a további lehetőségek közül: a legszentebb Oltáriszentség elé járul, vagy szentségimádást végez, vagy legalább fél óráig olvassa a Szentírást, vagy elmondja a rózsafüzért, vagy elvégzi a keresztúti ájtatosságot, vagy elimádkozza az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, azt kérve Istentől, hogy vessen véget a járványnak, valamint hogy adjon enyhülést a betegeknek és örök üdvösséget azoknak, akiket magához hívott. A teljes búcsút elnyerhetik azok a betegek is, akiknek a halál pillanatában nincs lehetőségük megkapni a betegek szentségét. Ilyen esetben a feszület vagy a kereszt használatát javasolják.

 

• Tökéletes bánat felindítása: Rendkívüli helyzetben, amennyiben nincs gyónásra lehetőség, a súlyos bűnöktől a tökéletes bánat fölindítása is megszabadít.

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Imáinkkal kérjünk Teremtő Istenünkben bízva hitet, reményt és szeretetet, és kérjünk nagylelkűséget. Imádkozzunk a járvány megszűnéséért, abban munkálkodó szolgálatot teljesítő minden emberért és a betegek gyógyulásáért!

    Imádkozzunk, hogy ez a próbatétel hozzon minden ember, hívő és nemhívő számára őszinte megtérést, a segítő szeretetben és az egymás iránti felelősségben megerősödést. Az eddigieknél is jobban bízzunk a Győrben vérrel könnyezett Szűzanya pártfogásában és védelmező anyai szeretetében! Az irgalmas Isten mutassa meg rajtunk gyógyító hatalmát, mi pedig még inkább térjünk meg Hozzá!

Szűz Mária, betegek gyógyítója! Szent József! Szent Mihály főangyal! Szent István és Szent László király! Boldog Apor Vilmos püspök, Boldog Brenner János vértanúk! Boldog Batthyány-Strattman László! Szent Peregrin! Szent Sebestyén! Római Szent Franciska! Szent Rókus! Szent Rozália! Borromeo Szent Károly! Gonzága Szent Alajos! Szent György! Páduai Szent Antal! Szent Corona! Könyörögjetek érettünk!

„Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett

imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé!” (Fil 4,6)

 

 

 

 

Kisbéri Római Katolikus Plébánia   Minden jog fenntartva.