HIRDETÉSEK

Évközi idő

2020. október

 

 

19. Hétfő – Keresztes Szent Pál emléknapja

Kisbér: 17:30 - rózsafüzér

Bakonysárkány: 17:45 – Szentgyónási lehetőség

                           18:00 – Szentmise, utána Szentségimádás

 

20. Kedd – Szent Vendel emléknapja

Kisbér: 8:00 – Szentmise, utána rózsafüzér

 

21. Szerda – Boldog IV. Károly király emléknapja

Hivatali szünet

Kisbér: 17:30 - rózsafüzér

Bakonysárkány: 18:00 – Szentmise, utána Szentségimádás

 

22. Csütörtök – Szent II. János Pál pápa emléknapja

Kisbér: 17:30 – rózsafüzér, Szentgyónási lehetőség

            18:00 – Szentmise, utána Szentségimádás

 

23. Péntek –Kapisztrán Szent János áldozópap Emléknapja

Hánta: 12:15 – gyászmise (+Pintér Istvánné)

            13:00 – temetés (+Pintér Istvánné)

Kisbér: 17:30 – rózsafüzér, Szentgyónási lehetőség

            18:00 – Szentmise nemzetünkért, hazánkért

 

24. Szombat – Claret Szent Antal püspök emléknapja

Csép: 16:15 – Szentmise (felújítás miatt a kultúrházban)

Kisbér: 17:30 - rózsafüzér

Hánta: 17:30 – rózsafüzér

            17:45-től Szentgyónási lehetőség

            18:00 – Szentmise

 

25. Vasárnap - Évközi 30. Vasárnap

Bakonysárkány: 8:00 – Szentmise, előtte rózsafüzér és Szentgyónási lehetőség 7:55-ig

Kisbér: 9:30 – rózsafüzér, 10:00 – Szentmise, előtte Szentgyónási lehetőség 9:55-ig

Ászár: 11:30 – Szentmise, utána Szentgyónási lehetőség

________________________________________

 

• Ma a missziók javára gyűjtünk. Adományokat előre is köszönjük!

 

• Csép: Templom külső és belső felújítása zajlik. A padló elkészítéséhez adományokat elfogadunk.

 

• Naptárak, kalendárium, Barsi Balázs atya által írt vagy fordított könyvek vásárolhatóak a sekrestyében a Szentmiséket követően.

 

• Hánta: Jövő szombati Szentmise végén terményáldás lesz.

 

• Aki szeretne sírt megáldatni jelezze László atyának.

 

• Szeretettel várjuk a bérmálkozók jelentkezését a 9. évfolyamból. Jelentkezni László atyánál lehet.

 

• Azon felnőttek számára, akik nincsenek megkeresztelve vagy nem voltak elsőáldozók és bérmálkozók felkészítő oktatást szervezünk. Jelentkezni László atyánál lehet.

 

• Október a rózsafüzér hónapja. Teljes búcsút nyerhet az a hívő, aki a rózsafűzért templomban vagy kápolnában, családban, szerzetesi közösségben, jámbor társulatban vagy jámbor szándékkal együttlévők közösségében elimádkozza.

 

• Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy tartsuk be a MKPK járványügyi intézkedéseit: Bejáratoknál legyen kézfertőtlenítő, melyet használjunk is! Tartsunk 1,5 méteres távolságot. Maszk használata kötelező. Kérik, hogy az áldoztatás a latin rítusban kézbe történjen, és a gyónáskor is használjunk maszkot.

 

• Perselyezés a Szentmise végén, a templom kijáratánál történik a kihelyezett perselynél.

 

• Az idős és megbetegedett, köhögő, tüsszögő ember a Szentmisén és közösségi alkalmakon ne vegyen részt.

 

• Kérik a templom, plébánia fertőtlenítőszerrel történő fokozott, rendszeres, azaz minden közösségi alkalom, Szentmise utáni takarítását, különös tekintettel a kézzel gyakran érintett felületekre (például padok, kilincsek, kapcsolók). Tegyünk templomaink tisztaságáért!

 

• Figyeljünk a testi és a lelki higiéniára is!

 

• Keresztelő, Szentgyónás, házasságkötés, temetés és Szentmise tartható.

 

• Templomaink továbbra is nyitva vannak napközben.

 

• Teljes búcsút (bűnbánat szentségében már föloldozást nyert bűnökért járó, ideigtartó büntetés elengedésre kerül) engedélyeznek a koronavírusban szenvedő betegeknek, valamint azoknak, akik gondozzák őket, és a világ minden hívőjének, akik imádkoznak értük. A teljes búcsú elnyeréséhez elegendő a koronavírusban szenvedő betegeknek, akik karanténban vannak, továbbá az egészségügyi dolgozók és a családtagok számára, akik ki vannak téve a fertőzés veszélyének, mert gondozzák a fertőzötteket, ha elimádkozzák a Hiszekegyet, a Miatyánkot és egy Mária-imát. A többi hívő választhat a további lehetőségek közül: a legszentebb Oltáriszentség elé járul, vagy szentségimádást végez, vagy legalább fél óráig olvassa a Szentírást, vagy elmondja a rózsafüzért, vagy elvégzi a keresztúti ájtatosságot, vagy elimádkozza az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, azt kérve Istentől, hogy vessen véget a járványnak, valamint hogy adjon enyhülést a betegeknek és örök üdvösséget azoknak, akiket magához hívott. A teljes búcsút elnyerhetik azok a betegek is, akiknek a halál pillanatában nincs lehetőségük megkapni a betegek szentségét. Ilyen esetben a feszület vagy a kereszt használatát javasolják.

 

• Tökéletes bánat felindítása: Rendkívüli helyzetben, amennyiben nincs gyónásra lehetőség, a súlyos bűnöktől a tökéletes bánat fölindítása is megszabadít.

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Imáinkkal kérjünk Teremtő Istenünkben bízva hitet, reményt és szeretetet, és kérjünk nagylelkűséget. Imádkozzunk a járvány megszűnéséért, abban munkálkodó szolgálatot teljesítő minden emberért és a betegek gyógyulásáért!

    Imádkozzunk, hogy ez a próbatétel hozzon minden ember, hívő és nemhívő számára őszinte megtérést, a segítő szeretetben és az egymás iránti felelősségben megerősödést. Az eddigieknél is jobban bízzunk a Győrben vérrel könnyezett Szűzanya pártfogásában és védelmező anyai szeretetében! Az irgalmas Isten mutassa meg rajtunk gyógyító hatalmát, mi pedig még inkább térjünk meg Hozzá!

 

Szűz Mária, betegek gyógyítója! Szent József! Szent Mihály főangyal! Szent István és Szent László király! Boldog Apor Vilmos püspök, Boldog Brenner János vértanúk! Boldog Batthyány-Strattman László! Szent Peregrin! Szent Sebestyén! Római Szent Franciska! Szent Rókus! Szent Rozália! Borromeo Szent Károly! Gonzága Szent Alajos! Szent György! Páduai Szent Antal! Szent Corona! Könyörögjetek érettünk!

„Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett

imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé!” (Fil 4,6)

 

 

Kisbéri Római Katolikus Plébánia   Minden jog fenntartva.