HIRDETÉSEK

Évközi idő

2021. július

 

 

19. HÉTFŐ – köznap

Bakonysárkány: 18:00 – Szentmise, utána Szentségimádás

 

20. KEDD – köznap

Kisbér: 7:25 – Rózsafüzér, Szentgyónási lehetőség

            8:00 – Szentmise

 

21. SZERDA – Brindisi Szent Lőrinc áldozópap és egyháztanító emléknapja

Bakonysárkány: 18:00 – Szentmise, utána Szentségimádás

 

22. CSÜTÖRTÖK – Szent Mária Magdolna Ünnepe

Kisbér: 17:25 – Rózsafüzér, Szentgyónási lehetőség

            18:00 – Szentmise, utána Szentségimádás

 

23. PÉNTEK – Szent Brigitta szerzetesnő, Európa társvédőszentjének Ünnepe

Kisbér: 17:25 – Rózsafüzér, Szentgyónási lehetőség

            18:00 – Szentmise, utána engesztelő imaóra

 

24. SZOMBAT – Árpád-házi Szent Kinga szűz Emléknapja

Csép: 16:15 – előesti Szentmise

Hánta: 17:30 – Rózsafüzér 17:45 – Szentgyónási lehetőség, 18:00 – előesti Szentmise

 

25. VASÁRNAP – Évközi XVII. Vasárnap

Bakonysárkány: 7:30-tól Rózsafüzér és Szentgyónási lehetőség 7:55-ig,

                          8:00 – Szentmise

                          9:00 – keresztelő (Rakita Boglárka és Rakita Gábor)

Kisbér: 9:25 – Rózsafüzér

           10:00 – Szentmise, előtte Szentgyónási lehetőség 9:55-ig

Ászár: 11:30 –Szentmise, utána Szentgyónási lehetőség

________________________________________

 

• 2 héttel ezelőtti Péter-fillér gyűjtés eredménye: Köszönjük az adományokat!

Csép: 3 500 Ft Hánta: 6 690 Ft Bakonysárkány: 17 180 Ft Kisbér: 44 800 Ft Ászár: 4 500 Ft

 

• Kisbér: Hálás köszönet mindazoknak, akik bármilyen formában hozzájárultak a szép templommegáldási ünnepünkhöz! Köszönet a liturgikus szolgálatokért és a szeretetvendégséghez való hozzájárulásért is!

 

• Püspöki rendelkezés szerint nem kötelező zárt térben a maszk viselése, lehet szenteltvizet használni a korábbi formában és visszatérünk a nyelvre áldoztatáshoz.

 

• A Budapesten megrendezésre kerülő Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra szervezünk közös zarándoklatot a következők időpontokra:

 - szeptember 11., szombat: Kútvölgyi Engesztelő Kápolna, kiállítás megtekintése Pesti Vigadóban, 17: 00 - 21: 00  Szentmise és eucharisztikus gyertyás körmenet

 - szeptember 12., vasárnap 11: 30-13: 00 Hősök terén Statio orbis - Ünnepi zárómise Ferenc pápával                 Jelentkezni a Szentmisék után lehet a sekrestyékben.

 

• Lehet még jelentkezni László atyánál az alakuló Karitász Csoportokba.

 

• Szeptember 4-én, szombaton délelőtt 10 órakor tarják a győri székesegyházban a jubiláló házastársak Szentmiséjét. Akik 5, 10, 15…stb. éve kötöttek házasságot és szeretnének részt venni augusztus 10-ig jelentkezzenek. A jelentkezők adatait (férj neve, feleség lánykori neve, szentségi házasságkötés helye, ideje) az alábbi linken kérjük regisztrálni: https://forms.office.com/r/xUnktbD7rL0

 

• Engesztelő imaórát tartunk minden pénteken az esti Szentmise után a kisbéri templomban.

 

• Engesztelő imáinkkal, felajánlásainkkal kérjük a mindenható Istentől a bűnösök megtérését, a gonosz erők visszaszorulását és ezáltal a járvány megszűnését. Csak böjttel, imával, bűnbánattal és hittel sikerülhet!

 

• Jézus ígérete szerint 15 és 16 óra között, az irgalmasság órájában kérésünkkel mindent elnyerünk magunk és mások számára. Jézus nem tagad meg semmit azoktól, akik szenvedéseire hivatkozva kérnek Tőle valamit. Tehát minden nap imádkozzuk ebben az időben az irgalmasság rózsafüzérét és egyéni imát, kérve a járvány megszűnését!

 

• Imádkozzunk a vírusjárvány áldozataiért, a betegek gyógyulásáért, az egészségügyben dolgozókért és a járvány mielőbbi megszűnéséért, az emberek szívbeli megtéréséért!

 

• Jézus Szíve és Irgalmas Jézus tisztelete templomainkban is legyen jelen elsősorban lelkileg. Illetve gondolkodjunk a Jézus Szíve szobrok méltó állapotba való tételén. Mindezek mellett legyen jelen a Szűz Mária Szívének tisztelete is, mely állandó megtérésre figyelmeztet.

 

• Teljes búcsút (bűnbánat szentségében már föloldozást nyert bűnökért járó, ideigtartó büntetés elengedésre kerül) engedélyeznek a koronavírusban szenvedő betegeknek, valamint azoknak, akik gondozzák őket, és a világ minden hívőjének, akik imádkoznak értük. A teljes búcsú elnyeréséhez elegendő a koronavírusban szenvedő betegeknek, akik karanténban vannak, továbbá az egészségügyi dolgozók és a családtagok számára, akik ki vannak téve a fertőzés veszélyének, mert gondozzák a fertőzötteket, ha elimádkozzák a Hiszekegyet, a Miatyánkot és egy Mária-imát. A többi hívő választhat a további lehetőségek közül: a legszentebb Oltáriszentség elé járul, vagy szentségimádást végez, vagy legalább fél óráig olvassa a Szentírást, vagy elmondja a rózsafüzért, vagy elvégzi a keresztúti ájtatosságot, vagy elimádkozza az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, azt kérve Istentől, hogy vessen véget a járványnak, valamint hogy adjon enyhülést a betegeknek és örök üdvösséget azoknak, akiket magához hívott. A teljes búcsút elnyerhetik azok a betegek is, akiknek a halál pillanatában nincs lehetőségük megkapni a betegek szentségét. Ilyen esetben a feszület vagy a kereszt használatát javasolják.

 

• Tökéletes bánat felindítása: Rendkívüli helyzetben, amennyiben nincs gyónásra lehetőség, a súlyos bűnöktől a tökéletes bánat fölindítása is megszabadít.

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Imáinkkal kérjünk Teremtő Istenünkben bízva hitet, reményt és szeretetet, és kérjünk nagylelkűséget. Imádkozzunk a járvány megszűnéséért, abban munkálkodó szolgálatot teljesítő minden emberért és a betegek gyógyulásáért!

    Imádkozzunk, hogy ez a próbatétel hozzon minden ember, hívő és nemhívő számára őszinte megtérést, a segítő szeretetben és az egymás iránti felelősségben megerősödést. Az eddigieknél is jobban bízzunk a Győrben vérrel könnyezett Szűzanya pártfogásában és védelmező anyai szeretetében! Az irgalmas Isten mutassa meg rajtunk gyógyító hatalmát, mi pedig még inkább térjünk meg Hozzá!

Szűz Mária, betegek gyógyítója! Szent József! Szent Mihály főangyal! Szent István és Szent László király! Boldog Apor Vilmos püspök, Boldog Brenner János vértanúk! Boldog Batthyány-Strattman László! Szent Peregrin! Szent Sebestyén! Római Szent Franciska! Szent Rókus! Szent Rozália! Borromeo Szent Károly! Gonzága Szent Alajos! Szent György! Páduai Szent Antal! Szent Corona! Könyörögjetek érettünk!

„Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett

imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé!” (Fil 4,6)

 

 

 

 

Kisbéri Római Katolikus Plébánia   Minden jog fenntartva.