HIRDETÉSEK

Évközi idő

2021. január

 

 

11. HÉTFŐ: köznap

Bakonysárkány: 17:45 – Szentgyónási lehetőség

                           18:00 – Szentmise (csendes) és Szentségimádás

 

12. KEDD: köznap

Kisbér: 7:25 – Rózsafüzér

            8:00 – Szentmise (csendes)

 

13. SZERDA: Szent Hiláriusz püspök és egyháztanító emléknapja

Hivatali szünet

Bakonysárkány: 18:00 – Szentmise (csendes) és Szentségimádás

 

14. CSÜTÖRTÖK: köznap

Kisbér: 17:25 – rózsafüzér, Szentgyónási lehetőség

            18:00 – gyászmise (+ Bukta Lajos Mihály), utána Szentségimádás

 

15. PÉNTEK: Remete Szent Pál emléknapja

Csép: 11:45 – gyászmise (+ Endre Zsófia)

          12:30 – temetés (+ Endre Zsófia)

Kisbér: 17:25 – rózsafüzér, Szentgyónási lehetőség

            18:00 – Szentmise, utána engesztelő imaóra

 

16. SZOMBAT: köznap

Csép: 15:45 Rózsafüzér

           16:15 – Szentmise

Hánta: 17:30 Rózsafüzér

            17:45-től Szentgyónási lehetőség

            18:00 – Szentmise

 

17. VASÁRNAP: ÉVKÖZI II. VASÁRNAP

Bakonysárkány: 8:00 – Szentmise, előtte rózsafüzér és Szentgyónási lehetőség 7:55-ig

Kisbér: 9:25 – Rózsafüzér, 10:00 – Szentmise, előtte Szentgyónási lehetőség 9:55-ig

Ászár: 11:30 – Szentmise, utána Szentgyónási lehetőség

Bakonysárkány: 15:00 - imaóra

________________________________________

 

• Ma van a Bakonysárkányi Templom Szentségimádási napja. Szentmise végén kihelyezésre kerül az Oltáriszentség. 15:00-kor kezdődő imaóráig egyéni csendes Szentségimádásra van lehetőség. Jöjjünk el minél többen imádkozni!

 

• Ma véget ér a karácsonyi idő és holnaptól évközi idővel folytatódik az egyházi év.

 

• Kisbér: Ma emlékezünk a Doni hősökre. Az emlékműnél max. 10 fő tartózkodhat.

 

• Kisbér: Szeretettel várunk mindenkit ma délután 2 órakor a kisbéri Római Katolikus Templomba, a karácsonyfák leszedésére.

 

• Szenteltvizet lehet vinni otthonainkba.

 

• Szentmise szándékokat a sekrestyében lehet előjegyeztetni, vagy e-mailen, telefonon. A csendes Szentmise továbbra is 1500 Ft, az énekes 3000 Ft.

 

• Ferences zsebnaptár ingyenesen elvihető a kisasztalról.

 

• Imádkozzunk a vírusjárvány áldozataiért, a betegek gyógyulásáért, az egészségügyben dolgozókért és a járvány mielőbbi megszűnéséért, az emberek szívbeli megtéréséért!

 

• Jézus ígérete szerint 15 és 16 óra között, az irgalmasság órájában kérésünkkel mindent elnyerünk magunk és mások számára. Jézus nem tagad meg semmit azoktól, akik szenvedéseire hivatkozva kérnek Tőle valamit. Tehát minden nap imádkozzuk ebben az időben az irgalmasság rózsafüzérét és egyéni imát, kérve a járvány megszűnését!

 

• Továbbra is érvényben vannak a járványügyi előírások: A beteg, köhögő, tüsszögő ember a Szentmisén és közösségi alkalmakon ne vegyen részt. Kérik, hogy az áldoztatás a latin rítusban kézbe történjen, figyeljünk a méltóságára! Bejáratoknál legyen kézfertőtlenítő, melyet használjunk is! Tartsunk 1,5 méteres távolságot. Maszk használata kötelező. A Szentgyónáskor is használjunk maszkot. Perselyezés a Szentmise végén, a templom kijáratánál történik a kihelyezett perselynél. Figyeljünk a testi és a lelki higiéniára is!

 

• Engesztelő imaórát tartunk minden pénteken az esti Szentmise után a kisbéri templomban. Engesztelő imáinkkal, felajánlásainkkal kérjük a mindenható Istentől a bűnösök megtérését, a gonosz erők visszaszorulását és ezáltal a járvány megszűnését. Csak böjttel, imával, bűnbánattal és hittel sikerülhet!

 

• Keresztelő, Szentgyónás, házasságkötés, temetés és Szentmise tartható.

 

• Templomaink továbbra is nyitva vannak napközben.

 

• Teljes búcsút (bűnbánat szentségében már föloldozást nyert bűnökért járó, ideigtartó büntetés elengedésre kerül) engedélyeznek a koronavírusban szenvedő betegeknek, valamint azoknak, akik gondozzák őket, és a világ minden hívőjének, akik imádkoznak értük. A teljes búcsú elnyeréséhez elegendő a koronavírusban szenvedő betegeknek, akik karanténban vannak, továbbá az egészségügyi dolgozók és a családtagok számára, akik ki vannak téve a fertőzés veszélyének, mert gondozzák a fertőzötteket, ha elimádkozzák a Hiszekegyet, a Miatyánkot és egy Mária-imát. A többi hívő választhat a további lehetőségek közül: a legszentebb Oltáriszentség elé járul, vagy szentségimádást végez, vagy legalább fél óráig olvassa a Szentírást, vagy elmondja a rózsafüzért, vagy elvégzi a keresztúti ájtatosságot, vagy elimádkozza az Isteni Irgalmasság rózsafüzérét, azt kérve Istentől, hogy vessen véget a járványnak, valamint hogy adjon enyhülést a betegeknek és örök üdvösséget azoknak, akiket magához hívott. A teljes búcsút elnyerhetik azok a betegek is, akiknek a halál pillanatában nincs lehetőségük megkapni a betegek szentségét. Ilyen esetben a feszület vagy a kereszt használatát javasolják.

 

• Tökéletes bánat felindítása: Rendkívüli helyzetben, amennyiben nincs gyónásra lehetőség, a súlyos bűnöktől a tökéletes bánat fölindítása is megszabadít.

A járvány időszaka rámutat törékenységünkre és arra, hogy a saját és mások életére vigyáznunk kell. Imáinkkal és példánkkal erősítsük a bizalmat Istenben és egymásban. Gyakoroljuk a nagylelkűség erényét, és ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Imáinkkal kérjünk Teremtő Istenünkben bízva hitet, reményt és szeretetet, és kérjünk nagylelkűséget. Imádkozzunk a járvány megszűnéséért, abban munkálkodó szolgálatot teljesítő minden emberért és a betegek gyógyulásáért!

    Imádkozzunk, hogy ez a próbatétel hozzon minden ember, hívő és nemhívő számára őszinte megtérést, a segítő szeretetben és az egymás iránti felelősségben megerősödést. Az eddigieknél is jobban bízzunk a Győrben vérrel könnyezett Szűzanya pártfogásában és védelmező anyai szeretetében! Az irgalmas Isten mutassa meg rajtunk gyógyító hatalmát, mi pedig még inkább térjünk meg Hozzá!

Szűz Mária, betegek gyógyítója! Szent József! Szent Mihály főangyal! Szent István és Szent László király! Boldog Apor Vilmos püspök, Boldog Brenner János vértanúk! Boldog Batthyány-Strattman László! Szent Peregrin! Szent Sebestyén! Római Szent Franciska! Szent Rókus! Szent Rozália! Borromeo Szent Károly! Gonzága Szent Alajos! Szent György! Páduai Szent Antal! Szent Corona! Könyörögjetek érettünk!

„Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett

imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé!” (Fil 4,6)

 

 

 

 

Kisbéri Római Katolikus Plébánia   Minden jog fenntartva.