Tudnivalók a katolikus házasság lényegi tulajdonságairól

 A házasság egy férfi és egy nő életre szóló szövetsége. A házasság egységéből következik az egész életre szóló hűség, mely kizárja, hogy a házasfelek harmadik személlyel létesítsenek érzelmi vagy szándékos fizikai kapcsolatot.

  1. Az érvényesen megkötött házassági kötelék nem bontható fel sem ellentétes akaratnyilvánítással, sem polgári ítélettel. A házasulandók nem dönthetnek arról, hogy felbontható, vagy felbonthatatlan házasságot akarnak-e kötni. Szabadon határozhatnak a házasságkötésről.
  2. A szentségi jellegből következő kegyelem totálisan érinti a beleegyezést és a házasság egész mivoltát, lényegét és célját: kifejezi a szeretetet, ahogy Krisztus szereti az egyházat és teszi hasonlóvá a házastársi szeretetet az isteni szeretethez.
  3. A gyermekáldás Isten ajándéka, a házasság lényegi java. Aki házasságot köt, beleegyezésében hiánytalanul elfogadja a gyermekek nemzésére és a katolikus nevelésre vonatkozó keresztény kötelességét, beleértve a gyermekáldás szándékos megakadályozásának tilalmát is.

A beleegyezés

 A házassági beleegyezés egy akarati cselekedet, melyben a felek visszavonhatatlanul, egyidejűleg és kölcsönösen átadják és elfogadják egymást a házassági szövetség létesítése céljából. A beleegyezést a szentség szabályszerű kiszolgáltatása fejezi ki. Önként, belső és külső kényszertől mentes, teljesen szabad egyszeri, különleges emberi cselekedet, mely össze-téveszthetetlen más tartalmakkal. A beleegyezés tartalmazza a házassággal járó lényegi kötelezettségek és jogok ismeretét. A beleegyezési szándék megelőzi a házasságkötést és a kötés pillanatában is hatékony. Aki beleegyezését adja a házassághoz, azt állítja, hogy annak lényegi elemeiből és tulajdonságaiból semmit nem zár ki.

 

 Jelentkezési lap házasságkötésre

Tudnivalók a katolikus házasságról

Kisbéri Római Katolikus Plébánia   Minden jog fenntartva.