EGY MEGVALÓSULT ÁLOM:

MEGÚJULT A KISBÉRI TEMPLOM TETŐSZERKEZETE

 

A kisbéri Nagyboldogasszony Plébániatemplomot 1783-ban Batthyány Tódor építtette. Tetőszerkezete azóta eredeti állapotát őrizte meg. Minden bizonnyal a háborúk borzalmait átélve többször újra kellett lécezni és cserepezni, de
a fő tartószerkezeti elemek kisebb hibáinak javítását, megerősítését leszámítva még érintetlen. Az idő viszont halad és a 229 éves barokk fedélszék átfogó felújítás alá került.

2011. január 29-én, Oroszlány térségét egy közepes erősségű 4,5-ös magnitúdójú földrengés rázta meg. Ennek hatása érezhető volt Kisbéren és a már rogyadozó templomtetőt is megviselte. Több fiókváltó teljesen kicsúszott helyéről, a tető ismételten süllyedt, a középső kupolán átívelő gerenda pedig teljesen a kupolára ült. A statikus szakértő véleménye alapján a Műemlékvédelmi Hivatal azonnali hatállyal életveszélyesnek minősítette a templomot és a megerősítő-stabilizáló javításig elrendelte bezárását. A Győri Püspökség 7 millió forint támogatást utalt ki a templomtető azonnali megerősítésére és a felújítási tervek elkészítésére. A megerősítés 2011. június első hetére megtörtént és a bérmálást már a templomban tudtuk tartani. Előtte a vasárnapi szentmiséket a városi lovarda múzeum termében tartottuk.

2011 őszén a templomtető felújításához a Közigazgatási Minisztérium Wekerle Sándor alapkezelő 11 millió forinttal járult hozzá. A tervek 2011. karácsonyára készültek el. Láttuk, hogy a fenti összeg és a plébánia pár millió spórolt pénze nem elég a felújításhoz. 2012. januárjában Kisbér Város Önkormányzata konzorciumos pályázatot adott be (Településkép javítása a közösségi élet színterén – KDOP), amiből a templom 9 millió forint támogatásban részesült.

A Plébánia lefolytatta a közbeszerzést, amit az abdai székhelyű Gati-Bau Kft. nyert el, akinek vezetője Piszkei Gábor volt. Ekkor tudtuk meg pontosan, hogy a tető végleges felújítási költsége 31 millió forint lesz. Ez viszont csak az anyagköltséget és munkadíjat tartalmazta. Ezen felül még számolni kellett további szakértői díjakkal, villámhárító-villanyhálózat tervezési költsége, a templom mellett lévő platánfák fiatalítása, korona alakítása, villámhárító kivitelezés. Így a végösszeg eléri a 35 millió forintot. A Plébánia két gyűjtést szervezett. Dr. Udvardi Erzsébet polgármester asszony és Dákai József képviselő javaslatára a második közadakozásként került meghirdetésre. Az emberek lehetőségeikhez mérten szépen adakoztak.

A tetőfelújítási munkálatok 2012. augusztus 3-án kezdődtek és 2012. október 19-ig tartottak. Piszkei úr cége kiváló munkát végzett és a felújított barokk fedélszék minden bizonnyal 50 évig ismételten betölti funkcióját. A felújítás során az eredeti fő tartószerkezeti elemek 60-70 %-a a helyén maradt, - mert még kifogástalan állapotban voltak -, csak kisebb javítást, rovar- és gombaölő szerrel történő kezelést igényeltek. Viszont több helyen történt csomóponti csere, teljesen új lécezés, cserepezés.

 

A tervezéstől a kivitelezésig aktívan közreműködtek:

- Berkes Ferenc és felesége – felmérési tervek elkészítése

- Muka István – favédelmi szakértő

- Besey László – okl. építőmérnök, statikus szakértő

- Nagy Henriette – okl. építészmérnök

- Gonda Judit – Fejér Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda

- Helyes Péter – közbeszerzési tanácsadó – közbeszerzés

- Horváth Sándor – műszaki ellenőr

- Gati-Bau Kft. részéről Piszkei Gábor – kivitelező vállalkozó

- Endrődy Norbert – műszaki vezető

- a Gati-Bau Kft. szakemberei

 

Ezenkívül a koordinációs munkákban közreműködött:

- Nagy Dániel - a kisbéri Római Katolikus Plébánia titkára

- Bondár Balázs – templomatya

- Tóthné Jámbor Marianna – a plébánia pénztárosa (anyagbeszerzés)

- Dr. Udvardi Erzsébet – Kisbér város polgármestere - pályázat

- Gyüszi-Rohonczi Andrea – pályázati referens – pályázati koordináció

- ifj. Riez Gyula – minisztériumi munkatárs – anyagi támogatásbeli ügyintézés

 

- a kisbéri és elszármazott hívek, lakosok – felújítási támogatása, anyagi segítsége

 

Külön köszönet illeti Bajkai Csaba esperes-plébánost, aki szívügyének tekintette a templom teljes tetőszerkezetének felújítását és nélküle ez nem valósulhatott volna meg!

 

Valamint köszönjük mindazok imádságát, munkáját, anyagi támogatást, akiket itt nem tudtunk felsorolni!

Isten fizesse meg jó szándékú fáradozásukat!

 

 

Kisbéri Római Katolikus Plébánia   Minden jog fenntartva.