Ki lehet elsőáldozó?

 Az elsőáldozás időpontja a Győri Egyházmegyében az általános iskola 3. osztálya, ahol a gyermekek 3 év iskolai hitoktatás után felkészülnek a Szentség vételére, vagyis a szentáldozásra.

 Ennek feltétele a rendszeres hitoktatás, a felkészítő foglalkozásokon való részvétel, a tananyag elsajátítása, ami egy vizsgával zárul, ami által a gyermekek tanúságot tesznek arról, hogy megismerték az alapvető imádságokat, az Anyaszentegyház parancsolatait, és a katekizmusnak azon tanítását, amely szükségez ahhoz, hogy az Egyház tanítását és az Oltáriszentséget ne csak egy mesének és egy ostyának tartsák, hanem Szentségnek és az üdvösség útjának!

A hitoktatás mellett nagyon fontos a szentmisén való rendszeres részvétel! Nem csak azért mert maga az Úr kéri ezt, a Tízparancsolat által, hanem az elméleti oktatás mellett a gyermek itt kapja meg a gyakorlati oktatást!

Aki viszont hanyagolja a hittanórát, rendszeresen elmulasztja a szentmisét főleg a 3. osztályban, nem tud kellőképpen felkészülni, ami bizony kihathat egész életére! Így az első szentáldozás nem az irgalmas Jézussal való találkozás, hanem csak egy szép szokás lesz!

Aki pedig komolyan veszi a felkészülést, az az elsőáldozásra készülő gyermek egy példa lehet szülei előtt is, akik talán már régóta nem imádkoznak, nem vesznek részt a szentmisén, nem gyónnak és áldoznak. Kísérjem el gyermekeimet szentmisére, és ezáltal találjak vissza ismét a hit és kegyelem útjára, amiről talán már rég letértem. Ha ezt megteszem, nem csak gyermekeimnek szerzek ezzel örömet, hanem magam is elnyerhetem Isten kegyelmét és ismét elkezdhetek az Isten felé vezető úton járni.

Amennyiben gyermekemet magára hagyom, nem segítek neki a hit felé vezető úton, a vasárnapi szentmisék nem lesznek mások, mint kiküldetések, így ha eljut az elsőáldozáshoz utána már nem fog sem szentmisére, sem hittanra járni. A kezdet azonnal véggé is alakul.

Legalább a vasárnapi szentmise legyen egy családi program, amellyel teljesítjük Isten parancsát, megszenteljük a napot.

 

Kisbéri Római Katolikus Plébánia   Minden jog fenntartva.