Kedves Keresztény Testvérek!

 

Mit is jelent az egyházi hozzájárulás, népies nevén az egyházi adó?

A katolikus egyházban már évszázadok óta szokás, hogy az emberek adományokat ajánlanak fel egyházi célra. Kezdetben ezek olyan felajánlások voltak, amelyeket az emberek önmaguk termeltek, állítottak elő. Ezzel segítették, látták el a település lelkipásztorát, templomát. A mai időben viszont ez már kiszorulni látszik, inkább anyagi, pénzbeli támogatást adnak a hívek. Sokan talán nem is tudják mire is használja az egyház mindezt. A perselypénz és az egyházi hozzájárulás az, amiből az egyházközség fenntartja a templomot, a plébániát, eltartja a mindenkori plébánost (nincs állami fizetése, vagy más jövedelme), a plébánia alkalmazottjait, valamint finanszírozza a hitoktatást. Láthatjuk, mennyi mindent kell ebből a pénzből fedezni. Sajnos sokan ezt nem is tudják.

Bizony ebből él az egyház! De kik is tartoznak az egyházhoz? Minden megkeresztelt ember, akár jár templomba, akár nem. Ezért, amikor azt mondom, én keresztény vagyok, jó lenne, ha az egyházközségem sorsát is szívügyemnek tekinteném. Ami azt jelenti: legyek nagylelkű és támogassam anyagilag is egyházközségemet, ha másként nem is tudom megtenni, akkor perselyadományokkal és az egyházközségi hozzájárulás befizetésével.

Az egyházi hozzájárulás egy évre szól, ami a Kisbéri Római Katolikus Plébánia Tanácsadó Testületének 2/2017., a Bakonysárkányi Római Katolikus Plébánia Tanácsadó Testületének 2/2017., az Ászári Római Katolikus Plébánia Tanácsadó Testületének 2/2017. és a Hántai Római Katolikus Plébánia Tanácsadó Testületének 2/2017. számú határozatában foglaltak alapján 2017. 01. 01-től mindenki számára 5.000 Ft.

Ami azt jelenti, hogy minden felnőtt és nyugdíjas lelkiismereti kötelessége az Anyaszentegyház Ötparancsolata szerint, az 5. parancsolat alapján anyagilag is támogatni az egyházközséget.

Mentesülnek az adófizetés alól a 18 év alatti gyermekek, és azok a fiatal felnőttek, akik elmúltak ugyan 18 évesek, de főiskolán, egyetemen tanulva, nem rendelkeznek önálló keresettel, vagyis még a család tartja el őket.

Kedves Testvérek! Tekintsük szívügyünknek egyházunk sorsát. Legyünk nagylelkűek, együtt, közösen összefogva enyhítsünk egyházközségünk anyagi nehézségein.

Az egyházi hozzájárulás befizethető az adószedőknél, a plébánián, a sekrestyében, valamint a Plébánia sárga csekkjein is.

 

 

 

Kisbéri Római Katolikus Plébánia   Minden jog fenntartva.