Kedves Keresztény Testvérek!

Mit is jelent az egyházi hozzájárulás, népies nevén az egyházi adó?

A katolikus egyházban már évszázadok óta szokás, hogy az emberek adományokat ajánlanak fel egyházi célra. Kezdetben ezek olyan felajánlások voltak, amelyeket az emberek önmaguk termeltek, állítottak elő. Ezzel segítették, látták el a település lelkipásztorát, templomát. A mai időben viszont ez már kiszorulni látszik, inkább anyagi, pénzbeli támogatást adnak a hívek. Sokan talán nem is tudják mire is használja az egyház mindezt. A perselypénz és az egyházi hozzájárulás az, amiből az egyházközség fenntartja a templomot, a plébániát, eltartja a mindenkori plébánost (nincs állami fizetése, vagy más jövedelme), a plébánia alkalmazottjait, valamint finanszírozza a hitoktatást. Láthatjuk, mennyi mindent kell ebből a pénzből fedezni. Sajnos sokan ezt nem is tudják.

Bizony ebből él az egyház! De kik is tartoznak az egyházhoz? Minden megkeresztelt ember, akár jár templomba, akár nem. Ezért, amikor azt mondom, én keresztény vagyok, jó lenne, ha az egyházközségem sorsát is szívügyemnek tekinteném. Ami azt jelenti: legyek nagylelkű és támogassam anyagilag is egyházközségemet, ha másként nem is tudom megtenni, akkor perselyadományokkal és az egyházközségi hozzájárulás befizetésével.

Az egyházi hozzájárulás egy évre szól, ami a Kisbéri, Ászári, Bakonysárkányi, Hántai és Csépi Római Katolikus Plébánia Tanácsadó Testületeinek döntése alapján 2017. 01. 01-től mindenki számára 5.000 Ft.

Ami azt jelenti, hogy minden felnőtt és nyugdíjas lelkiismereti kötelessége az Anyaszentegyház Ötparancsolata szerint, az 5. parancsolat alapján anyagilag is támogatni az egyházközséget.

Mentesülnek az adófizetés alól a 18 év alatti gyermekek, és azok a fiatal felnőttek, akik elmúltak ugyan 18 évesek, de főiskolán, egyetemen tanulva, nem rendelkeznek önálló keresettel, vagyis még a család tartja el őket.

Kedves Testvérek! Tekintsük szívügyünknek egyházunk sorsát. Legyünk nagylelkűek, együtt, közösen összefogva enyhítsünk egyházközségünk anyagi nehézségein.

Az egyházi hozzájárulás befizethető az adószedőknél, a plébánián, a sekrestyében, banki átutalással, valamint a Plébánia sárga csekkjein is.

A plébániák bankszámla számai:

Kisbéri Római Katolikus Plébánia - 62900050-15500386

Ászári Római Katolikus Plébánia - 62900050-15504861

Bakonysárkányi Római Katolikus Plébánia - 62900050-15504184

Hántai Római Katolikus Plébánia - 62900050-10008535

Csépi Római Katolikus Plébánia - 62900050-00089245

 

Bízva segítő támogatásukban:

a Kisbéri, Ászári, Bakonysárkányi, Hántai és Csépi

Római Katolikus Plébániák Tanácsadó Testületei

 

A Magyar Katolikus Egyház stóladíjszabása 2019. január 1-től:

Szertartás                                      Összeg

Csendes Szentmise                        1.500 Ft

Orgonás Szentmise                       3.000 Ft

Esküvő                                       30.000 Ft

Temetés                                     25.000 Ft

Egyszeri harangozás                   1.500 Ft

 

Harangozás csak egyházi temetés esetén lehetséges.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2018. december 5-i ülésén jelen díjszabást jóváhagyta.

 

Kisbéri Római Katolikus Plébánia   Minden jog fenntartva.