KI LEHET BÉRMÁLKOZÓ, KI BÉRMÁLKOZHAT?

A katekizmus tanítása szerint az bérmálkozhat, aki kellő oktatást kapott, felkészült és elkötelezte magát a keresztény életre!

A Győri Egyházmegyében az általános iskola 8. osztályos tanulóinak szolgáltatja ki Püspök atya a bérmálás szentségét a következők figyelembe vételével.

Tehát kötelező a 8 év folyamatos hitoktatás és a szentmiséken való rendszeres részvétel. Aki hanyagolja a hitoktatást, éveket hagy ki, vagyis 1-2 év alatt 3. osztályban volt elsőáldozó, majd kiiratkozott a hittanról, nem járt szentmisére, nem imádkozott, nem gyónt, 8. osztályban pedig ismét elkezdte a hittanulást, de a szentmisét továbbra is hanyagolja, nem lehet bérmálkozó! 1-2 év szentmisével és akár hittannal pótolnia kell mulasztását!

Miért is fontos az oktatás, a felkészülés, és az elköteleződés? A bérmálkozó a bérmálás szentségében megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a világban! Ha a fent leírtak hiányoznak, nem tud tanúságot tenni Krisztusról, mert igazából Őt meg sem ismerte!

A megbérmáltnak tudatos keresztényként kell élnie, választ kell tudnia adni hitével kapcsolatos alapvető kérdésekben, így lehet majd keresztszülő és bérmaszülő.

Aki viszont nem jár hittanra, szentmisére, nem tagja a keresztény közösségnek, évek óta nem részese a szentségeknek (nem gyónik, áldozik), az nem lehet bérmálkozó, csak ha végleg elkötelezi magát és tudatosan, látható módon készül a keresztény nagykorúság szentségének vételére! Később, felnőttként ez a készület (katekumenátus) 1-2 évet is igénybe vehet!

Ez azt jelenti, hogy nem minden nyolcadikos hittanos lehet bérmálkozó, csak ha elkötelezi magát a keresztény életre.

Sajnálatos az, hogy a szülők nem figyelnek oda gyermekeik lelki nevelésére, nem veszik komolyan a hitoktató és a lelkipásztor figyelmeztetéseit és a nyolcadik év elején derül ki, hogy gyermekük a mulasztások miatt még nem készült fel, nem eléggé érett a bérmálás szentségének vételére! Így a szentség vételét el kell halasztani 1-2 évvel, míg a feltételek teljesülnek.

Aki pedig komolyan gondolja hitét, az részt vesz a hitoktatáson, felkészül, vizsga útján tanúságot tesz tudásáról a kijelölt katekizmus kérdések alapján és a bérmálkozás után sem hagyja el a keresztény közösséget, a szentmisét és nem hanyagolja el Istenkapcsolatát! Tudatos keresztényként él és tanít másokat Isten útjának felismerésére.

A bérmálkozás szükséges ahhoz, hogy valaki keresztszülő, vagy bérmaszülő lehessen!

Aki felnőttként szeretne megkeresztelkedni, annak is fel kell készülnie (1-2 év hitoktatás), mert akkor már ki kell szolgáltatni az Eukarisztia (áldozás) és a bérmálás szentségét is. Felnőttként nem lehet csak „megkeresztelkedni” vagy mindent, vagy semmit! Ehhez pedig el kell kezdeni plébániai hittanra járni, el kell kezdeni imádkozni és minden vasárnap szentmisén részt venni… Vagyis áldozatot kell hozni!

 

 Bajkai Csaba s.k.

 esperes-plébános

Követelmények:

A hittanórákra készülni kell. Ugyanolyan óra és elbírálás alá esik, mint pl. a magyar-, matematika-, történelemóra… Házi feladatot lehet adni, feleltetni kell, a diák érdemjegyet kap, ami bekerül az ellenőrzőbe és a bizonyítványba is!

A hittanórának gyakorlati része is van: keresztény elköteleződés, vagyis a hívő közösséghez való tartozás, keresztény viselkedés, szentmise, szentgyónás…

A Tízparancsolat tanítása szerint (3. parancsolat); Az Úr napját szenteld meg!

Mindezt megerősíti Anyaszentegyházunk Ötparancsolatának 1. parancsolata is; A vasárnapot és a kötelező (parancsolt) ünnepeket szentmisével és pihenéssel szenteld meg!

Parancsolt ünnepek: január 1. (Szűz Mária Isten Anyja), január 6. (Vízkereszt), augusztus 15. (Nagyboldogasszony), november 1. (Mindenszentek), december 25. (Karácsony)

- tehát rendszeresen rész kell venni a vasárnapi szentmiséken és a parancsolt ünnepeken!

Szentmisét mulasztani csak súlyos ok miatt lehet (betegség), más okot nem tudunk elfogadni (korán van a mise, rossz az időjárás, nincs kedvem, vásárolni mentünk…). A család szervezze meg a vasárnapot és amennyiben lehetséges közösen vegyenek részt a szentmiséken.

A szentmisén való jelenlétet a misenapló alapján ellenőrizzük! Minden hittanos a tanév elején megkapja naplóját, amit minden szentmisére magával kell vinnie, ami végén a hitoktató, vagy a miséző pap aláírásával igazolja a szentmisén való jelenlétet. Aki hanyag és nem igazoltatja a szentmisén való jelenlétét, erre a későbbiekben (hetek múltán visszamenőleg) nincs lehetőség (igazolatlan)!

 Aki más településen vesz részt szentmisén (nyaralás, nagyszülők látogatása…), vigye magával misenaplóját és ott írassa alá. Ha otthon felejtette, kérjen a(z ottani) lelkipásztortól írásbeli igazolást, hogy szentmisén vett részt.

A vasárnapi szentmisék időpontja:

Hánta: szombat esténként 18:00 (vasárnapi érvényű előesti szentmise)

Bakonysárkány: 08:00 (előtte 07:40-től gyónási lehetőség)

Kisbér: 10:00 (előtte 09:30-tól gyónási lehetőség)

Ászár: 11:30 (szentmise után gyónási lehetőség)

 

- a tanév alatt 4 alkalommal kötelező a szentgyónás elvégzése!

tanév eleje, karácsony, húsvét, tanév vége

Aki pedig a fent felsoroltakat nem veszi komolyan, az tanúságot tesz arról, hogy sajnos még nem érett a keresztény nagykorúság szentségének (bérmálás) vételére. Befejezi ugyan a 8. év végén a hitoktatást, de bérmálkozó csak akkor lehet, ha (később) felnőttként keresztény módon gondolkodva, a fentieket gyakorolva önmaga kéri a szentség (bérmálás) kiszolgáltatását.

 

Kérem mindezek komolyan vételét, hogy ne a bérmálkozás előtt egy hónappal tudatosuljon a családban az, hogy végzős gyermekünk számára még nem jött el a bérmálkozás ideje…,

mert a bérmálás a keresztény ember számára nem valaminek az ünnepélyes befejezése, hanem a tudatos, tanúságtevő keresztény nagykorúság kezdete, amit egész életünkben komolyan kell venni!

 

 

2014-2018. Kisbéri Római Katolikus Plébánia  Minden jog fenntartva.