Ki lehet bérmálkozó, ki bérmálkozhat?

 

A katekizmus tanítása szerint az bérmálkozhat, aki kellő oktatást kapott, felkészült és elkötelezte magát a keresztény életre!

   A Győri Egyházmegyében az általános iskola 8. osztályos tanulóinak szolgáltatja ki püspök atya a bérmálás szentségét a következők figyelembe vételével.

Tehát kötelező a 8 év folyamatos hitoktatás és a szentmiséken való rendszeres részvétel. Aki hanyagolja a hitoktatást, éveket hagy ki, vagyis 1-2 év alatt 3. osztályban volt elsőáldozó, majd kiiratkozott a hittanról, nem járt szentmisére, nem imádkozott, nem gyónt, 8. osztályban pedig ismét elkezdte a hittanulást, de a szentmisét továbbra is hanyagolja, nem lehet bérmálkozó! 1-2 év szentmisével és akár hittannal pótolnia kell mulasztását!

Miért is fontos az oktatás, a felkészülés, és az elköteleződés? A bérmálkozó a bérmálás szentségében megkapja a Szentlélek ajándékát, erőt és küldetést kap, hogy Krisztus élő tanúja legyen az Egyházban és a világban! Ha a fent leírtak hiányoznak, nem tud tanúságot tenni Krisztusról, mert igazából Őt meg sem ismerte!

A megbérmáltnak tudatos keresztényként kell élnie, választ kell tudnia adni hitével kapcsolatos alapvető kérdésekben, így lehet majd keresztszülő és bérmaszülő.

Aki viszont nem jár hittanra, szentmisére, nem tagja a keresztény közösségnek, évek óta nem részese a szentségeknek (nem gyónik, áldozik), az nem lehet bérmálkozó, csak ha végleg elkötelezi magát és tudatosan, látható módon készül a keresztény nagykorúság szentségének vételére! Felnőttként ez a készület (katekumenátus)1-2 évet is igénybe vehet!

Ez azt jelenti, hogy nem minden nyolcadikos hittanos lehet bérmálkozó, csak ha elkötelezi magát a keresztény életre.

Sajnálatos az, hogy a szülők nem figyelnek oda gyermekeik lelki nevelésére, nem veszik komolyan a hitoktató és a lelkipásztor figyelmeztetésit és a nyolcadik év elején derül ki, hogy gyermekük a mulasztások miatt még nem készült fel, nem eléggé érett a bérmálás szentségének vételére! Így a szentség vételét el kell halasztani 1-2 évvel, míg a feltételek teljesülnek.

Aki pedig komolyan gondolja hitét, az részt vesz a hitoktatáson, felkészül, vizsga útján tanúságot tesz tudásáról a kijelölt katekizmus kérdések alapján és a bérmálkozás után sem hagyja el a keresztény közösséget, a szentmisét és nem hanyagolja el Istenkapcsolatát! Tudatos keresztényként él és tanít másokat Isten útjának felismerésére.

 

A bérmálkozás szükséges ahhoz, hogy valaki keresztszülő, vagy bérmaszülő lehessen!

Aki felnőttként szeretne megkeresztelkedni, annak is fel kell készülnie (1-2 év hitoktatás), mert akkor már ki kell szolgáltatni az Eukarisztia (áldozás) és a bérmálás szentségét is. Felnőttként nem lehet csak „megkeresztelkedni” vagy mindent, vagy semmit! Ehhez pedig el kell kezdeni plébániai hittanra járni, el kell kezdeni imádkozni és minden vasárnap szentmisén részt venni … Vagyis áldozatot kell hozni!

 

 

Kisbéri Római Katolikus Plébánia   Minden jog fenntartva.