Anyakönyvi kivonatok kiállítása

 

A keresztelési, házasságkötési, halotti anyakönyvi kivonatok, valamint a keresztszülői-, bérmaszülői igazolás kikérése előtt a plébánia a következőkre hívja fel a figyelmet.

1895. okt. 1-től különvált az egyházi és a polgári anyakönyvezés. Vagyis 1895 előtt anyakönyvezett személyek adatait közokiratként kell kezelni, 1895 végétől pedig, ahogyan bevezették az állami anyakönyvezést, egyházi anyakönyvi kivonat csak egyházi célra használható fel.

Az anyakönyvi bejegyzések személyes adatokat tartalmaznak, így ezekre a bejegyzésekre is vonatkozik az adatvédelmi törvény, vagyis nem kerülhetnek idegen kézbe. Ezért a plébánia csak a következő feltételekkel állít ki anyakönyvi kivonatot.

 

Mindenki csak saját maga (keresztelési, házasságkötési) anyakönyvi kivonatát kérheti ki. Személyesen a plébánián, önmagát igazolva (személyi igazolvány, lakcímkártya), vagy írásban kérelem útján. Más nevében nem kérhetünk anyakönyvi kivonatot, kivéve, ha mellékletként csatoljuk a felhasználás indokát, amelyet egy hivatalos szerv, vagy plébánia igazol. (Ez az igazolás nem lehet fénymásolat!). Vonatkozik ez a kiskorúra, aki elsőáldozáshoz, bérmálkozáshoz kér keresztlevelet, vagy keresztelési anyakönyvi kivonatot. Ilyenkor a kérelmező plébánia hivatalos módon írásban igazolja, hogy ki által, kinek az anyakönyvi kivonatát kérik és milyen célra.

Halotti anyakönyvi kivonatot is hasonló feltételekkel van módunk kiállítani. A kérelmezőnek csatolni kell kérelméhez, milyen célból kívánja felhasználni a kivonatot. (Egyházi, vagy polgári hatóság által kiállított igazolás!).

Az anyakönyvi másolatok egyházi célra ingyenesek, más esetben az anyakönyvi kivonatok díja darabonként 2000 Ft.

Keresztszülői-, bérmaszülői igazolást is személyesen, vagy kérelem útján adunk ki, amit postán küld meg a plébánia.

Az anyakönyvi bejegyzések visszamenőleg 50 évig titkosak, így abba csak a plébános vagy a plébánián dolgozó hivatali munkatárs tekinthet bele. Az anyakönyvi bejegyzésekről fénykép, vagy fénymásolat nem készíthető, csak kivonatok útján közölhető! Családfakutatással a plébánia nem foglalkozik, e téren a Győri Egyházmegyei Levéltárat kell keresni.

Előfordulhat, hogy egy keresett személy nem a hozzánk tartozó plébánián (Kisbér, Ászár, Bakonysárkány, Hánta) volt megkeresztelve, kötött házasságot, vagy volt eltemetve, -vagy ebben bizonytalan-, ezért az anyakönyvi kivonat megkérése előtt kérem érdeklődjön telefonon, hogy a keresett kivonat valóban a fent felsorolt plébániákon található-e, vagy a kérelemre feltétlen írja rá saját telefonszámát, hogy elkerülhessük a fölösleges levelezést, és az időhúzást.

 

Letölthető adatlapok:

Adatlap saját anyakönyvi kivonat kérelméhez

Adatlap kiskorú gyermekem keresztlevelének kérelméhez

Adatlap nem saját anyakönyvi kivonat kérelméhez

Adatlap keresztszülői, bérmaszülői igazolás kérelméhez

Plébánosi igazolás mellékletként, egyházi célra történő anyakönyvi kérelemhez

 

 

 

 A Kisbéri Római Katolikus Plébánián megtalálható anyakönyvek listája:

 

KISBÉR – HÁNTA

Kereszteltek anyakönyve: 1909. november 21. – napjainkig

Házasultak anyakönyve:    1959. január 31. – napjainkig

Halottak anyakönyve:       1948. szeptember 06. – napjainkig

 

ÁSZÁR

Kereszteltek anyakönyve:  1904. június 24. – napjainkig

Házasultak anyakönyve:    1941. április 14. – napjainkig

Halottak anyakönyve:       1902. január 06. – napjainkig

 

BAKONYSÁRKÁNY

Kereszteltek anyakönyve:  1909. február 14. – napjainkig

Házasultak anyakönyve:    1877. január 10. – napjainkig

Halottak anyakönyve:        1930. január 12. – napjainkig

 

Elérhetőség:

Kisbéri Római Katolikus Plébánia

2870 KISBÉR, Szabadság u. 23.

Tel/fax.: +36-34/353-215

Az anyakönyvi kivonat kiállításának díját a kisbéri Római Katolikus Plébánia 62900050-15500386 sz. bankszámlájára kell utalni. Közlemény: anyakönyvi kivonat - kérelmező neve.

Az anyakönyvi kérelem benyújtása személyesen, vagy postai úton lehetséges! E-mail, fax alapon beadott kérelmét sajnálatos módon nem tudjuk teljesíteni!

 

Győri Egyházmegyei Levéltár

9021 Győr, Káptalandomb 5/A.

Tel.: +36-96/513-175

Fax: +36-96/550-741

E-mail: arch.dioc.gyor@gmail.com

Honlap: Győri Egyházmegyei Levéltár

Nyitva tartás:

Szerda: 10.00 – 17.00

Csütörtök: 9.00 – 16.00

 

 

 

Kisbéri Római Katolikus Plébánia   Minden jog fenntartva.